0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Hoãn thu phí trở lại tại trạm BOT Cai Lậy

15:41pm - 22/03/2019

Tạp chí GTVT - Bộ GTVT vừa có thông báo hoãn thu phí trở lại tại trạm BOT Cai Lậy nhằm mở rộng phạm vi miễn giảm giá.

5
Hoãn thu phí trở lại đối với trạm BOT Cai Lậy (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại cuộc họp ngày 14/3/2019, Bộ GTVT và UBND tỉnh Tiền Giang đã thống nhất tổ chức thu tiền dịch vụ tại trạm Cai Lậy dự kiến từ ngày 25/3/2019. Đồng thời, các bên đã thống nhất mở rộng phạm vi miễn, giảm giá từ bán kính 5km lên 10 km (tương ứng từ 8 lên khoảng 31 xã, phường). Tuy nhiên, đến nay công tác rà soát, thống kê các phương tiện miễn giảm được mở rộng nói trên chưa hoàn thành, do vậy thời gian Dự kiến thu tiền dịch vụ trở lại ngày 25/3/2019 chưa thể thực hiện.

Hiện nay, Bộ GTVT đang tích cực khẩn trương phối hợp với địa phương và các cơ quan liên quan rà soát để thống nhất các phương tiện miễn, giảm nhằm sớm tổ chức việc thu tiền dịch vụ trở lại hoàn vốn cho Dự án và sẽ thông báo thời gian chính thức đến các cơ quan thông tấn, báo chí để truyền thông đến nhân dân được biết.

Được biết, trước đó, thực hiện chỉ đạo tại cuộc họp ngày 20/12/2018, Bộ GTVT và các cơ quan có liên quan đã triển khai các công việc chuẩn bị cho việc thu tiền dịch vụ trở lại trở lại tại trạm Cai Lậy. Cụ thể, lãnh đạo Bộ GTVT đã nhiều lần làm việc trực tiếp với Lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang để thống nhất phương án triển khai. Trên cơ sở thống nhất của địa phương và Nhà đầu tư, Bộ GTVT đã có văn bản chấp thuận mở rộng vùng giảm giá dịch vụ cho các phương tiện lân cận trạm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (đến nay là 8 xã, phường).

Về mức giá, các cơ quan thống nhất giảm giá tối đa cho tất cả các phương tiện qua trạm Cai Lậy (Xe nhóm 1 từ 35.000 đồng/lượt xuống 15.000 đồng/lượt, tương ứng là 57%...) và mở rộng phạm vi miễn, giảm giá vùng lân cận lên đến bán kính khoảng 10km.

Phương án thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ là giữ nguyên vị trí trạm như hiện nay (trạm thu phí Cai Lậy), tổ chức thu tiền dịch vụ với công nghệ thu tự động không dừng và một dừng (thu kết hợp không dừng và một dừng ở 02 làn hỗn hợp phía ngoài cùng). Theo lộ trình, sẽ thu tự động không dừng cho tất cả các làn.

PV