0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Hoàn thành sửa chữa đoạn tuyến hợp phần JICA (cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi)

16:17pm - 17/10/2018

Tạp chí GTVT - Sau 3 ngày khẩn trương, mặt đường đoạn tuyến hợp phần JICA (cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi) đã được sửa chữa xong.

 

đoạn tuyến hoàn thành
Một đoạn mặt đường sau khi được sửa chữa 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) - chủ đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã quyết liệt, khẩn trương chỉ đạo Ban QLDA đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, tư vấn giám sát, các nhà thầu nhanh chóng tổ chức khắc phục triệt để hư hỏng mặt đường tại đoạn tuyến hợp phần JICA tài trợ (km0+000 - km65+000, đã đưa vào khai thác được 14 tháng - từ ngày 02/8/2017), nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến.

Công tác thực hiện sửa chữa hoàn chỉnh mặt đường đoạn km0+000 - km65+000 (đã đưa vào khai thác được 14 tháng - từ ngày 02/8/2017) tiến hành từ 17h ngày 14/10/2018 và hoàn thành vào 15h ngày 17/10/2018.

Mặc dù tổng diện tích mặt đường bị bong tróc khoảng 70m2/3,1 triệu m2 tổng diện tích Dự án, nhưng để đảm bảo sửa chữa triệt để mặt đường, các nhà thầu đã cào bóc sửa chữa 3.024,75m2 VTO (dày 3cm) và 2.488,75m2 lớp bê tông nhựa hạt mịn (dày 5cm). Chi tiết cụ thể như sau:

Khối lượng thực hiện

- Gói thầu số 4:

+ Tại các vị trí có lý trình km26+622 - km27+042 (trái tuyến), km28+000 - km28+026 (trái tuyến), km27+700 - km27+722 (phải tuyến), nhà thầu dùng máy cào bóc chuyên dụng bóc hết lớp VTO (dày 3cm), sau đó tiến hành trình tự thi công theo biện pháp thi công sửa chữa hư hỏng mặt đường đã được tư vấn giám sát chấp thuận.

Tổng diện tích cào bóc một lớp và rải bê tông nhựa VTO dày 3cm là 536m2.

+ Tại những vị trí có lý trình km25+700m - km25+710 (trái tuyến), km26+622 - km27+042 (trái truyến), km27+252 - km27+272 (trái tuyến), km28+000 - km28+026 (trái truyến), km28+680 - km28+705 (trái truyến), km28+755 - km28+775 (trái tuyến), nhà thầu dùng máy cào bóc chuyên dụng bóc hết lớp VTO và lớp bê tông nhựa hạt mịn (dày 8cm), sau đó tiến hành trình tự thi công theo biện pháp thi công sửa chữa hư hỏng mặt đường đã được tư vấn giám sát chấp thuận.

Tổng diện tích cào bóc hai lớp, rải bê tông nhựa hạt mịn (dày 5cm) và bê tông nhựa VTO (dày 3cm) là 1.372,5m2.

- Gói thầu số 6: Tại các vị trí có lý trình km42+700 - km42+705 (phải tuyến), km45+020 - km45+036 (phải tuyến), km45+070 - km45+075 (phải tuyến), km46+050 - km46+060 (phải tuyến), km46+550 - km46+710 (phải tuyến), km47+050 - km47+056 (phải tuyến), km47+700 - km47+708 (phải tuyến), km45+270 - km45+353 (trái tuyến), km48+410 - km48+417 (phải tuyến), nhà thầu dùng máy cào bóc chuyên dụng bóc hết lớp VTO và lớp bê tông nhựa hạt mịn (dày 8cm), sau đó tiến hành trình tự thi công theo biện pháp thi công sửa chữa hư hỏng mặt đường đã được tư vấn giám sát chấp thuận.

Tổng diện tích cào bóc hai lớp, rải bê tông nhựa hạt mịn (dày 5cm) và bê tông nhựa VTO (dày 3cm) là 1.116,25m2.

Nhà thầu cũng đã triển khai thảm bù, vuốt nối đảm bảo êm thuận giữa các vị trí hiện tại với các vị trí vừa hoàn thiện sửa chữa.

Trong quá trình thi công sửa chữa mặt đường đoạn tuyến JICA (km0+000 - km65+000), Ban QLDA đã cử các cán bộ bám sát hiện trường, chỉ đạo nhà thầu thực hiện đầy đủ các bước theo đúng biện pháp thi công đã được tư vấn giám sát và VEC chấp thuận. Ngay khi công việc sửa chữa mặt đường hoàn thành, lãnh đạo Bộ GTVT và VEC đã đi kiểm tra toàn bộ các hạng mục sửa chữa được thực hiện.

Việt Cường