0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Hàng không Việt Nam: Nỗ lực giảm phát thải khí CO2

12:10pm - 31/10/2017

Kế hoạch hành động giảm phát thải khí CO2 trong hoạt động hàng không dân dụng Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 đã được Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt, ký và ban hành thực hiện. Đây là bước đi nhằm chống biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

 

vn-a871-007
 

Thực hiện Nghị quyết A38-18 của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu của Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam đã chủ trì xây dựng Kế hoạch hành động giảm phát thải khí CO2 trong hoạt động hàng không dân dụng Việt Nam giai đoạn 2016 trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ tăng cường năng lực và đổi mới thể chế thực hiện tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở Việt Nam” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý với sự tài trợ của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). 

Cục Hàng không Việt Nam đã trình Bộ GTVT “Kế hoạch hành động giảm phát thải khí CO2 trong hoạt động hàng không dân dụng Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020“ và đệ trình ICAO Kế hoạch hành động giảm phát thải khí CO2 trong hoạt động hàng không quốc tế Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020 (Green action plan to reduce CO2 emissions from Vietnam’s international civil aviation sector (2017 - 2020)).

Ngày 28/12/2016, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ký Quyết định số 4206/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch hành động giảm phát thải khí Co2 trong hoạt động hàng không dân dụng Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020. Ngày 17/3/2017, ICAO đã thông qua Kế hoạch hành động giảm phát thải khí CO2 trong hoạt động hàng không quốc tế Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020 (Green action plan to reduce CO2 emissions from Vietnam’s international civil aviation sector (2017 - 2020)) và đăng tải trên trang thông tin điện tử của ICAO: https://www.icao.int/environmentalprotection/Lists/States_Action_Plans/Attachments/132/VNM_action_plan_on_CO2_emissions_reduction.pdf.

Đây là kết quả quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết A38-18 của ICAO và Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của Bộ GTVT giai đoạn 2016 - 2020 cũng như Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh của Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn 2050, góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam trong Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu hướng tới mục tiêu đề ra tại Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Ghi nhớ hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực giám sát tiếng ồn tàu bay cho các cảng hàng không, sân bay

Tháng 7 vừa qua, Cục Hàng không Việt Nam và Công ty RION của Nhật Bản đã ký Bản ghi nhớ hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực giám sát tiếng ồn tàu bay cho các cảng hàng không, sân bay tại Việt Nam.Dự án hợp tác kỹ thuật này sẽ giúp nâng cao năng lực cho CB, NV quản lý của Cục Hàng không Việt Nam và các cảng hàng không, sân bay trong lĩnh vực giám sát tiếng ồn tàu bay tại các cảng hàng không, sân bay Việt Nam. Tổng ngân sách của dự án là 50 triệu Yên Nhật, RION sẽ chịu trách nhiệm bố trí toàn bộ kinh phí cho dự án. Các nội dung của dự án bao gồm triển khai một chương trình thí điểm điều tra địa điểm và thiết kế một hệ thống giám sát tiếng ồn phù hợp với các cảng hàng không, sân bay; xây dựng sổ tay hướng dẫn các phương pháp đo lường và đánh giá tiếng ồn tàu bay; RION sẽ cung cấp các thiết bị cần thiết để đào tạo kỹ thuật, đồng thời phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam thực hiện đào tạo về đo lường và đánh giá tiếng ồn tàu bay. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 10/2017 đến tháng 9/2019.

PV