0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Hà Nội sắp xây thêm cầu vượt sông Đáy

07:36am - 07/01/2017

Văn phòng UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 12558/VP-KT cho ý kiến về cấp phép thi công cầu Mỹ Hòa (cầu Bột Xuyên) vượt sông Đáy qua địa bàn huyện Mỹ Đức và Ứng Hòa.

621403_0
Hình minh họa.

Theo đó, UBND TP Hà Nội đã nhận được văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cấp phép thi công cầu Mỹ Hòa (cầu Bột Xuyên), vượt sông Đáy qua địa bàn huyện Mỹ Đức và Ứng Hòa. Cụ thể, vị trí công trình tương ứng K50+240 đê tả Đáy; tổng chiều dài cầu 356,65m.

Ban Quản lý dự án giao thông 2 chỉ được phép tổ chức thi công từ khi có quyết định cấp phép của cấp có thẩm quyền; chỉ xây dựng công trình, lán trại tạm trong phạm vi bảo vệ đê điều và trên bãi sông để phục vụ thi công khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; việc sử dụng bãi sông làm nơi tập kết vật tư, máy móc và đường công vụ phục vụ thi công trên cơ sở cao trình bãi sông hiện trạng, không đắp tôn cao gây cản trở dòng chảy, thoát lũ. Trong quá trình thi công phải có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, đường bộ và vệ sinh môi trường, an toàn lao động, cũng như đảm bảo an toàn trong suốt quá trình khai thác, sử dụng.

Chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tổ chức thi công theo đúng tiến độ đã đề ra trong thiết kế; lập phương án phòng chống lụt bão cho công trình và đoạn đê trong mùa mưa lũ hàng năm; phải có phương án di chuyển máy móc, thiết bị, giải tỏa vật liệu tập kết trên bãi sông khi có lũ từ báo động 1 trở lên. Trong quá trình thi công, phải thường xuyên theo dõi diễn biến của đê, kè và bãi sông khu vực thượng hạ lưu cầu. Nếu phát hiện thấy đê, kè, bãi sông có dấu hiệu mất an toàn phải dừng thi công, báo cáo kịp thời với các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý thích hợp và chịu trách nhiệm sửa chữa, khắc phục những sự cố do quá trình thi công gây ra.

Sau khi thi công xong, phải gửi hồ sơ hoàn thành công về Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội, Hạt Quản lý đê Ứng Hòa - Mỹ Đức phục vụ công tác quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai.

Ngoài việc thi công công trình nêu trên, không được tiến hành bất cứ hoạt động nào khác làm ảnh hưởng đến an toàn đê điều, thoát lũ. Tuân thủ đầy đủ các qui định của Luật Đê điều và Luật Phòng, chống thiên tai.

Về việc trên, UBND thành phố giao các sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải kiểm tra, thống kê toàn bộ các dự án loại này phục vụ công tác sát nhập các ban quản lý dự án.

Theo BizLive