0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Giảm phát thải khí CO2 trong hoạt động hàng không dân dụng

16:07pm - 03/01/2017

Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa vừa ký ban hành Kế hoạch hành động giảm phát thải khí CO2 trong hoạt động hàng không dân dụng VN 2016-2020

 

cuc-hang-khong-vn-san-bay-tan-son-nhat-qua-tai-dan
Cảng hàng không Tân Sơn Nhất.

Theo đó, yêu cầu đặt ra cần tích cực triển khai Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu của Chính phủ và các Nghị quyết của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) liên quan đến bảo vệ môi trường và biến đối khí hậu.

Mục tiêu của Kế hoạch bao gồm tăng cường vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp vận tải hàng không, quản lý hoạt động bay, khai thác cảng hàng không trong việc giảm phát thải khí CO2, từng bước xây dựng hệ thống giao thông vân tải hàng không bền vững với môi trường.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng nêu rõ về ưu tiên đầu tư mới và hiện đại hóa đội tàu bay thân thiện với môi trường; lựa chọn các tàu bay được trang bị động cơ thế hệ mới giảm tiêu hao nhiên liệu, đáp ứng yêu cầu mới nhất về khí thải của ICAO, xây dựng các chương trình tiết kiệm nhiên liệu đối với đội tàu bay, thực hiện tối ưu hóa việc bảo dưỡng tàu bay phù hợp với điều kiện của các hãng hàng không.

Đối với quản lý hoạt động bay. Bộ trưởng cũng yêu cầu tổ chức vùng trời, tối ưu hóa đường hàng không, nâng cao phương thức khai thác mặt đất. hiệu quả sử dụng nhiên liệu trong cất cánh, hạ cánh, linh hoạt sử dụng vùng trời giữa hàng không dân dụng và quân sự. Kế hoạch cũng đưa ra các giải pháp cải thiện hoạt động tại cảng hàng không sân bay. Hướng dẫn đến sử dụng nhiện liệ thay thế, ít tiêu tốn năng lượng cho các phương tiện thiêt vị, các giải pháp dựa vào thị trường để quản lý khí tải và các kế hoạch, giải pháp quản lý, hợp tác quốc tế.

hà vũ