0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Giảm giá dịch vụ cho tất cả các phương tiện qua Trạm BOT Cai Lậy

15:15pm - 12/10/2017

Tạp chí GTVT - Bộ GTVT đã ký phụ lục hợp đồng BOT số 05 về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của hợp đồng để đưa trạm thu phí hoạt động trở lại.

cai lậy
Trạm thu phí Cai Lậy được đặt trên quốc lộ 1A, tỉnh Tiền Giang

Mới đây, Bộ GTVT đã có buổi làm việc với liên danh các nhà đầu tư tuyến BOT Quốc lộ 1 Tiền Giang để thống nhất các phương án và đưa trạm thu phí hoạt động trở lại.

Trước đó vào ngày 26/9/2017, Bộ GTVT cùng với liên danh Công ty CP Tư vấn Đầu tư xây dựng Bắc Ái - Công ty CP Đâu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 (nhà đầu tư) và Công ty TNHH Đầu tư QL1 Tiền Giang (doanh nghiệp dự án) đã ký phụ lục hợp đồng BOT số 05 về việc điều chỉnh, bô sung một số điều của hợp đồng số 43/HĐ.BOT-BGTVT Đầu tư dự án xây dựng công trình Quốc lộ 1 đoạn tránh thị trấn Cai Lậy và tăng cường mặt đường đoạn Km 1987+560 - Km2014+000, tỉnh Tiền Giang theo hình thức hợp đồng BOT.

Bộ GTVT, liên danh nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án thống nhất giảm giá dịch vụ cho tất cả các phương tiện qua trạm. Mức giá dịch vụ sau khi giảm cụ thể dành cho xe ô tô dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn là 25.000 đồng.

Giảm tối đa (100%) giá dịch vụ cho các phương tiện loại 1 và loại 2 của chủ sở hữu có hộ khâu thường trú tại các xã Phú Nhuận, Mỹ Thành Nam, Bình Phú, và Phú An thuộc huyện Cai Lậy (không kinh doanh vận tải). Giảm 50% giá dịch vụ cho các phương tiện của chủ sở hữu có hộ khâu thường trú tại các xã Phú Nhuận, Mỹ Thành Nam, Bình Phú và Phú An thuộc huyện Cai Lậy (có kinh doanh vận tải) và xe buýt của hoạt động nội tỉnh Tiền Giang.

Để đảm bảo quyền lợi cho các chủ sở hữu phương tiện có hộ khấu thường trú tại 4 xã: Bình Phú, Mỹ Thành Nam, Phú An và Phú Nhuận khi lưu thông qua trạm thu giá, ngày 8/9/2017, Công ty TNHH Đầu tư QL1 Tiền giang đã có Văn bản 218/CT-KHKT, Văn bản 232 ngày 23/9/2017 đề nghị các xã lập danh sách phương tiện được giảm giá dịch vụ và kèm theo các hồ sơ liên quan đến phương tiện được giảm giá.

Theo ông Nguyễn Phú Hiệp, giám đốc Công ty TNHH Đầu tư QL1 Tiền Giang cho biết. Hiện nay những thông tin về trạm BOT, thông tin về công tác thu phí và bảo đảm trật tự sẽ do phía chủ đầu tư phụ trách.

Mỹ Lệ