0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Gia Lai: Còn bất cập trong tuyển dụng công chức

16:18pm - 09/11/2018

Tạp chí GTVT - Sau khi bị Thanh tra Bộ Nội vụ "tuýt còi" trong tuyển dụng công chức, một số trường hợp thiếu điều kiện tiếp tục được ưu ái khiến dư luận đặt câu hỏi?

Cụ thể, 13 trường hợp được đặc cách tuyển dụng khi chưa đủ điều kiện, sau khi bị Thanh tra Bộ Nội vụ tuýt còi, lập tức được tỉnh Gia Lai xử lý bằng cách đề nghị cho sát hạch lại. Cũng trong tình cảnh trên, nhiều trường hợp trước khi được tỉnh Gia Lai tuyển dụng khi chưa đủ điều kiện thì ngay lập tức bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

12
Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai

Thanh tra Bộ Nội vụ chỉ rõ tỉnh Gia Lai còn nhiều hạn chế, thiếu sót trong việc quản lý biên chế công chức; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chậm, không xin ý kiến cơ quan chức năng; có 4/38 đơn vị sử dụng số lượng cấp phó vượt quá 7 người; 1 trường hợp được cử đi đào tạo sau đại học chưa đáp ứng đủ nhu cầu về thời gian công tác; tính đến thời điểm thanh tra có 30/38 đơn vị hành chính ký 171 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Ông Nguyễn Anh Đức, Phó Chánh văn phòng HĐND – UBND huyện Krông Pa chia sẻ, sau khi tốt nghiệp Trung cấp ông được ký hợp đồng làm việc tại đây. Một thời gian làm việc ông được cơ quan chức năng cử đi học tiếp và đã tốt nghiệp Đại học, sau đó ông được tiếp nhận không qua thi tuyển vào ngày 15/7/2014. Nhưng, qua Thanh tra của Bộ Nội vụ, ông bị hủy quyết định tuyển dụng trước kia của tỉnh Gia Lai, mặc dù đã có 10 năm công hiến, “Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã quyết định tuyển dụng tôi thì lỗi không phải do tôi mà là do cơ qua chức năng ở trên không xin ý kiến của Bộ Nội vụ, không tổ chức sát hạch…” ông Đức ngậm ngùi.

Trái ngược với trường hợp của ông Đức, cùng nằm trong diện đặc cách tuyển dụng theo Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND của HĐND và quyết định số 39/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai được Thanh tra Bộ Nội vụ kết luận là sai quy định, trong số 13 trường hợp được đặc cách tuyển dụng sai quy định này có nhiều người là con cháu lãnh đạo chủ chốt tỉnh Gia Lai. Cụ thể là con của nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, con Chủ tịch huyện Mang Yang, con Phó giám đốc Sở KH-ĐT… Trước kết luận sai quy định trong đặc cách tuyển dụng của Thanh tra Bộ Nội vụ, tỉnh Gia Lai đã có công văn xin ý kiến Bộ Nội vụ cho thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch về trình độ năng lực, đối với những trường hợp này với lý do, Gia Lai là tỉnh miền núi gặp nhiều khó khăn trong việc tuyển dụng người có trình độ cao. Qua đó, 13 trường hợp này đều yên vị công tác qua màn sát hạch.

Về việc một số trường hợp khác bị hủy quyết định, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai cho rằng việc hủy quyết định tuyển dụng là thực hiện theo kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ và các văn bản của UBND tỉnh Gia Lai. Việc hủy bỏ này là đúng quy định vì trước đó các trường hợp được tuyển dụng sai quy định.

Phạm Trọng Nghị