0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Đường bộ Hà Nội năm 2030 được quy hoạch như thế nào?

15:58pm - 11/01/2017

Hà Nội sẽ có 18 cầu bắc qua sông Hồng, đường trên cao được ưu tiên phát triển, cùng với đó là 5 vành đai khép kín kết nối với hệ thống cao tốc...