0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Đồng Nai kiểm tra hoạt động của hai bến thủy nội địa

05:52am - 15/05/2018

Theo phản ánh của ông Võ Văn Hiếu (tỉnh Đồng Nai), 2 bến thủy nội địa (bãi đá vật liệu Tín Chi và Đức Phát) đã ngừng hoạt động từ cuối năm 2016, nhưng đến nay hoạt động trở lại, gây ô nhiễm môi trường do phát sinh tiếng ồn và bụi, làm nứt nhà ở của người dân.

 

IMG-8937-4950-1524206668
Ảnh minh họa

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, thay mặt các hộ dân, ông Hiếu đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, giải quyết. Tiếp nhận kiến nghị của ông Võ Văn Hiếu qua Cổng TTĐT Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP. Biên Hòa tổ chức kiểm tra, xác minh theo nội dung phản ánh của ông Võ Văn Hiếu; xử lý hoặc đề xuất UBND tỉnh xử lý việc hoạt động của bến thủy nội địa đúng quy định pháp luật.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản trả lời kết quả kiểm tra như sau:

Bến thủy nội địa đang hoạt động bảo đảm các quy định

Về cơ sở pháp lý liên quan hoạt động của 2 bến thủy nội địa: Bến Đức Phát hoạt động theo Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa số 17-17/GPBTND do Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai cấp, thời gian hoạt động còn đến ngày 11/7/2018. Bến thủy có đề án bảo vệ môi trường được UBND TP. Biên Hòa xác nhận tại Văn bản số 7778/GXN-UBND ngày 30/6/2017, Giấy đăng ký kinh doanh hoạt động đúng địa điểm.

Bến Tín Chi hoạt động theo Giấy phép số 11-18 GPBTND do Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai cấp, thời gian hoạt động đến ngày 2/12/2019. Bến thủy có đề án bảo vệ môi trường được UBND TP. Biên Hòa xác nhận tại Văn bản số 7777/GXN-UBND ngày 30/6/2017, Giấy đăng ký kinh doanh hoạt động đúng địa điểm. Như vậy, bến thủy nội địa Đức Phát và Tín Chi đang hoạt động bảo đảm các quy định của pháp luật hiện hành.

Yêu cầu 2 chủ bến phải thực hiện nghiêm Đề án môi trường

Về nội dung phản ánh hoạt động của 2 bến thủy nội địa gây ô nhiễm môi trường do phát sinh tiếng ồn, bụi và làm nứt nhà ở của người dân: Qua kiểm tra thực tế vệ sinh môi trường tại bến thủy, Đoàn kiểm tra nhận thấy 2 chủ bến có thực hiện các hạng mục quy định tại Đề án môi trường đã được UBND TP. Biên Hòa xác nhận tại Văn bản số 7777/GXN-UBND ngày 30/6/2017 cụ thể như sau: Kết cấu bờ kè, bến ổn định, hệ thống trang thiết bị an toàn bến đầy đủ bảo đảm đủ điều kiện hoạt động. Kết cấu mặt bằng bến và đường dẫn ra vào bến bằng bê tông xi măng bằng phẳng, êm thuận. Trang thiết bị xếp dỡ đăng ký đầy đủ còn hạn kiểm định. Hệ thống bảo vệ môi trường đã lắp đặt hệ thống xịt rửa bánh xe trước khi lưu thông ra khỏi bến, có trang bị phòng cháy chữa cháy đầy đủ.

Theo đó, đoàn kiểm tra đánh giá chủ bến đã thực hiện theo kế hoạch bảo vệ môi trường được duyệt. Tuy nhiên, Đoàn đề nghị 2 chủ bến phải tăng cường các biện pháp xịt nước khu vực bến thủy nội địa để bụi không phát tán, thời gian hoạt động từ 6 giờ đến 18 giờ, không làm ngày Chủ nhật để bảo đảm không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Về hiện tượng nứt nhà cấp 4 của gia đình ông Hiếu, Đoàn kiểm tra nhận thấy, qua quan sát trực quan có ít hiện tượng nứt nhà cấp 4 của ông Hiếu, phạm vi nứt trên tường nhỏ, ít, nguyên nhân nứt không có cơ sở xác định do hoạt động bến thủy nội địa gây ra. Tuy nhiên, theo yêu cầu của gia đình ông Hiếu, 2 chủ bến cũng cam kết sẽ cùng gia đình ông Hiếu thương lượng, thực hiện việc sửa chữa hiện tượng nứt nhà của ông Hiếu.

Đoàn kiểm tra yêu cầu 2 chủ bến Đức Phát, Tín Chi phải thực hiện nghiêm Đề án môi trường đã được UBND TP. Biên Hòa xác nhận tại Văn bản số 7777/GXN-UBND ngày 30/6/2017 trong suốt quá trình hoạt động của bến thủy nội địa. Ngoài ra, cần tăng cường các biện pháp xịt nước khu vực bến thủynội địa không cho bụi phát tán thời gian hoạt động từ 6 giờ đến 18 giờ, không làm ngày Chủ nhật để đảm bảo không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Thực hiện cam kết cùng gia đình ông Hiếu thương lượng, thực hiện việc sửa chữa hiện tượng nứt nhà, tránh tình trạng bị phản ánh trong quá trình hoạt động. Đồng thời giao UBND TP. Biên Hòa, UBND xã Hóa An chủ trì, phối hợp với Cảng vụ đường thủy nội địa Khu vực 3 theo dõi, giám sát việc thực hiện các yêu cầu nêu trên.

Theo baochinhphu.vn