0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Điều chỉnh Quy hoạch GTVT hàng không đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

15:37pm - 28/02/2018

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký ban hành Quyết định 236/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

photo1512383295515-1512383295899
Phối cảnh sân bay Long Thành

Trên quan điểm phát triển quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không phù hợp với chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam, phát triển bền vững, đồng bộ ngành hàng không dân dụng Việt Nam; đảm bảo an toàn hàng không, an ninh hàng không, phát triển kết cấu hạ tầng, thị trường vận tải hàng không và tăng cường và nâng cao công tác quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Vừa qua, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, đến năm 2030, Việt Nam sẽ Phát triển hệ thống cảng hàng không với công suất thiết kế đáp ứng nhu cầu vận chuyển và năng lực chuyên chở. Hình thành và phát triển 3 trung tâm vận chuyển hành khách, hàng hóa ngang tầm khu vực ASEAN. Phát triển hệ thống quản lý, bảo đảm hoạt động bay hiện đại, tiên tiến trong khu vực Châu Á. Phát triển các loại hình hàng không chung đáp ứng được nhu cầu kinh tế - xã hội. Từng bước phát triển trình độ khoa học công nghệ hàng không ngang tầm khu vực ASEAN.

Cụ thể, nâng tổng thị trường vận chuyển hành khách tăng trung bình 16%/năm giai đoạn 2015 - 2020 và 8%/năm giai đoạn 2020 - 2030, nâng sản lượng vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam đến năm 2020 đạt khoảng 64 triệu hành khách và 71 tỷ Hành khách.Km,570 nghìn tấn hàng hóa và 5,2 tỷ Tấn.Km; đến năm 2030 đạt khoảng 131 triệu hành khách và 125 tỷ Hành khách.Km; 1,7 triệu tấn hàng hóa và 17 tỷ Tấn.Km; đồng thời tăng cường năng lực điều hành bay của toàn hệ thống đến năm 2020; Hình thành và phát triển trung tâm nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ, kỹ thuật chuyên ngành hàng không và thiết kế, chế tạo các cấu kiện, thiết bị tàu bay và các trang thiết bị chuyên ngành hàng không.

Để đạt được các mục tiêu trên, hướng  quy hoạch phát triển đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030 sẽ tập trung vào mạng cảng hàng không, mạng đường bay và công tác quản lý, bảo đảm hoạt động bay, các doanh nghiệp hàng không, tập trung đào tạo nguồn nhân lực và cơ sở đào tạo, công nghiệp hàng không, bảo vệ môi trường...

Trên các mục tiêu đặt ra, Bộ GTVT sẽ tổ chức quản lý triển khai, thực hiện quy hoạch; định kỳ kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai, thực hiện Quy hoạch. Đông thời chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức lập, trình và phê duyệt các kế hoạch chi tiết theo định kỳ 5 năm, hàng năm, phù hợp với phát triển kinh tế, phê duyệt các quy hoạch chi tiết của các cảng hàng không, chủ trì xây dựng lực lượng kiểm soát an ninh hàng không.

Ngoài ra, Bộ GTVT sẽ chuyển giao cho Bộ Quốc phòng các sân bay đã hoặc đang được quy hoạch nhưng không còn nằm trong hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc theo quy hoạch này để Bộ Quốc phòng quản lý theo tính chất là sân bay chuyên dùng, bao gồm các sân bay Kon Tum, An Giang, Vũng Tàu và thực hiện các thủ tục bãi bỏ quy hoạch tổng thể CHK Gia Lâm đã duyệt để Bộ Quốc phòng quản lý theo hiện trạng.

Đức Anh