Đề nghị mức tạm thu cấp bằng lái xe quốc tế 135.000 đồng

14:53pm - 14/10/2015

Giấy phép lái xe quốc tế (International Driving Permit-IDP) được tạm thu 135.000 đồng/giấy phép lái xe quốc tế.

de-nghi-muc-tam-thu-cap-bang-lai-xe-quoc-te-135000
Lệ phí cấp giấy phép lái xe quốc tế dự kiến với mức tạm thu 135.000 đồng. 

 Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét thống nhất với Bộ Tài chính cho phép cơ quan cấp giấy phép lái xe quốc tế (International Driving Permit-IDP) được tạm thu 135.000 đồng/giấy phép lái xe quốc tế.


Theo ông Nguyễn Văn Quyền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, lệ phí cấp giấy phép lái xe quốc tế này là tương đương với mức thu hiện đang áp dụng đối với bằng lái xe vật liệu PET được quy định tại Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Để đáp ứng nhu cầu được cấp giấy phép lái xe quốc tế của các cá nhân theo quy định tại Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam dự kiến sẽ thực hiện thí điểm cấp giấy phép lái xe quốc tế kể từ ngày 15/10 tới đây.

​Ông Nguyễn Văn Quyền cho ​biết, giấy phép lái xe quốc tế theo quy định tại Công ước về Giao thông đường bộ năm 1968 được thiết kế riêng biệt, yêu cầu về mặt công nghệ để gia công và in hoàn thiện hoàn toàn mới tại Việt Nam đồng thời phải bảo đảm được tính bảo mật cao nhằm tránh các hiện tượng làm giả

​Thực tế này, theo ông Quyền là nguyên nhân gây chậm tiến độ cấp giấy phép lái xe quốc tế. Ngoài ra, vấn đề còn liên quan đến việc việc tổ chức nghiên cứu thiết kế hồ sơ kỹ thuật của phôi ấn chỉ giấy phép lái xe quốc tế và các trang thiết bị để triển khai đấu thầu, làm cơ sở xây dựng Thông tư quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lái xe quốc tế.

Trước đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã xây dựng Đề án lệ phí cấp giấy phép lái xe quốc tế và Dự thảo Thông tư quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lái xe quốc tế, báo cáo Bộ Giao thông Vận tải xem xét thống nhất với Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lái xe quốc tế với mức thu 155.000 đồng/giấy phép lái xe quốc tế tại Tờ trình số 123/TTr-TCĐBVN.

Trong thời gian chờ Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài chính xem xét ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lái xe quốc tế theo quy định, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét thống với Bộ Tài chính cho phép cơ quan cấp giấy phép lái xe quốc tế được tạm thu 135.000 đồng/giấy phép lái xe quốc tế./.

Theo VnExpress