0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Đặt mua Tạp chí Giao thông vận tải giấy

15:04pm - 10/09/2015

Địa chỉ: Tạp chí Giao thông vận tải - 106 Thái Thịnh- Đống Đa - Hà Nội

Untitled-1

Tải phiếu đặt mua Tạp chí GTVT giấy: Tại đây.

Ghi chú: Phiếu đặt mua: 01 bản lưu tại đơn vị; 01 bản gửi về Toà soạn Tạp chí GTVT

Địa chỉ: Tạp chí Giao thông vận tải - 106 Thái Thịnh- Đống Đa - Hà Nội;

Tạp chí GTVT phát hành ấn phẩm qua Công Ty phát hành Báo chí Trung ương vào ngày 15-20 hàng tháng, nếu đơn vị không nhận được ấn phẩm đề nghị thông báo ngay cho. Tạp chí GTVT- Tel: 04.38220392 - Fax: 04.38221153;

 

Từ khóa:   tapchigiaothong.vn