0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Đánh giá độ bền mỏi góc của vành hợp kim nhẹ ô tô bằng phương pháp thực nghiệm

03:40am - 12/01/2017

Tạp chí GTVT - Vành xe cơ giới nói chung và vành hợp kim nhẹ nói riêng là một linh kiện quan trọng được sử dụng trên các loại ô tô.