0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Đánh giá độ bền mỏi góc của vành hợp kim nhẹ ô tô bằng phương pháp thực nghiệm

03:40am - 12/01/2017

Tạp chí GTVT - Vành xe cơ giới nói chung và vành hợp kim nhẹ nói riêng là một linh kiện quan trọng được sử dụng trên các loại ô tô.

ha_Page_1
ha_Page_2
ha_Page_3
ha_Page_4
ha_Page_5
ha_Page_6