0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Đảm bảo ATGT đối với đường địa phương dịp Tết 2017

14:34pm - 09/12/2016

Tạp chí GTVT - Tổng cục ĐBVN yêu cầu các Sở GTVT thực hiện công tác đảm bảo TTATGT dịp Tết, Lễ hội Xuân 2017

970 - BAI 14 - 2
Đảm bảo ATGT đối với hệ thống đường địa phương dịp Tết 2017 (ảnh minh họa)

Theo đó, Tổng cục ĐBVN yêu cầu các Sở GTVT đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh báo cáo Sở GTVT về tình hình phát triển giao thông địa phương; sau đó, Sở GTVT tải tổng hợp báo cáo Tổng cục ĐBVN trước ngày 10/1/2017.

Cùng với đó, để đảm bảo ATGT trên các tuyến đường giao thông địa phương trong dịp Tết dương lịch 2017 và Tết Nguyên đán Đinh Dậu sắp tới, Tổng cục ĐBVN đề nghị các Sở GTVT tiến hành kiểm tra, rà soát hiện trạng hệ thống đường giao thông địa phương thuộc phạm vi quản lý, chủ động phát hiện sớm các hư hỏng mặt đường, tình trạng xuống cấp của các công trình đường bộ, cầu dân sinh (đặc biệt là các cầu treo) và các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT giao thông để có biện pháp ưu tiên sửa chữa, kịp thời khắc phục các hư hỏng, đảm bảo ATGT luôn thông suốt trên tuyến.

Trần Kim