Đại hội thi đua yêu nước Tổng công ty ĐSVN

09:19am - 23/05/2015

Chiều 22/5, tại Hà Nội, Tổng công ty ĐSVN tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV (2015 – 2020). Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông tham dự và chỉ đạo Đại hội.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông phát biểu chỉ đạo Đại hội

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông phát biểu chỉ đạo Đại hội

Trong 5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng của Tổng công ty đã có nhiều hình thức hoạt động tích cực, huy động được sức mạnh tổng hợp toàn Ngành, lôi cuốn hàng vạn CBCNV hăng hái tham gia lao động sáng tạo, sản xuất ra nhiều sản phẩm mang lại hiệu quả thiết thực cho xã hội và ngành Đường sắt.

Các phong trào tiêu biểu được Tổng công ty phát động và đạt kết quả tốt như: “Kỷ cương – Chất lượng – Hợp tác – An toàn – Hiệu quả”, “Chính qui, Văn hoá, An toàn”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, “Phát huy sáng kiến, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường”…

Các phong trào được phát động nhằm động viên toàn Tổng công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD, có sức cuốn hút mạnh mẽ với nhiều hình thức thi đua phong phú.

Từ phong trào thi đua chung do Tổng công ty phát động, các đơn vị đã có nhiều phong trào thi đua riêng. Nhiều phong trào thi đua mang tên gọi riêng xuất phát từ các đơn vị cơ sở, nay đã được phát triển thành các phong trào thi đua chuyên đề theo từng cụm, khối.

5 năm qua (2010 – 2015) là thời kỳ có ý nghĩa đặc biệt trong quá trình thực hiện đề án tái cơ cấu Tổng công ty ĐSVN. Trước những khó khăn thử thách, với sự phấn đấu nỗ lực của tập thể lãnh đạo và CBCNV, Tổng công ty đã giữ vững ổn định chính trị, đồng sức, đồng lòng, quyết tâm đổi mới để kết quả SXKD có những tăng trưởng nhất định, bảo toàn và phát triển vốn, tài chính lành mạnh. Trong 5 năm qua, toàn Tổng công ty đã duy trì được mức tăng trưởng liên tục, giá trị tổng sản lượng đạt 56.115 tỷ đồng, bình quân tăng 7,2%/năm; tổng doanh thu đạt 55.166 tỷ đồng, bình quân tăng 8,2%/năm; lợi nhuận bình quân hàng năm tăng 8,7%; nộp ngân sách Nhà nước năm sau cao hơn năm trước; thu nhập bình quân tăng 11,7%/năm

Từ phong trào thi đua “Chính qui, Văn hóa, An toàn”, Tổng công ty ĐSVN đã đúc kết quá trình thực hiện, tổng kết, đánh giá và chỉnh sửa ban hành  Quy định về Phong trào và danh hiệu “Chính qui, Văn hóa, An toàn”, làm chuẩn mực cho tất cả các khối trong toàn ngành áp dụng. Từ năm 2011 đến 2015, Tổng công ty đã công nhận và đã khen thưởng 273 lượt tập thể đạt tiêu chuẩn xuất sắc cấp Tổng công ty ĐSVN với số tiền 321 triệu đồng; đã công nhận, khen thưởng 1.191 kiện tướng an toàn chạy tàu. Theo phân cấp các đơn vị có từ 70% trở lên tập thể trực thuộc đạt danh hiệu “Chính qui – Văn hoá – An toàn” cấp cơ sở.

Phong trào thi đua: “Phát huy sáng kiến, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ đã được cán bộ, CNV toàn ngành Đường sắt hưởng ứng mạnh mẽ. Trong 5 năm qua, toàn ngành đã công nhận và áp dụng 93 đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ và Tổng công ty với kinh phí 18,276 tỷ đồng, giá trị làm lợi 45,3 tỷ đồng. Các đơn vị trong toàn Ngành đã có hàng nghìn sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất được ứng dụng, tiêu biểu như: Hoàn thiện thiết kế và lắp đặt hệ thống khống chế ga Hải Vân để khống chế tàu qua ga không phải dừng ký thử hãm (cho cả tàu số chẵn và số lẻ) của Công ty TTTH ĐS Đà Nẵng; thử nghiệm sử dụng nhiên liệu Diezel sinh học cho một số loại đầu máy đường sắt của Ban HTQT&KHCN Tổng công ty; nghiên cứu xác định phương án tiện hạ mặt lăn thay cho hàn khôi phục lại chiều dày gờ lợi bánh xe của Ban Đầu máy Toa xe…

Chủ tịch HĐTV Tổng công ty ĐSVN Trần Ngọc Thành kêu gọi toàn ngành Đường sắt ra sức phấn đấu lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa

Chủ tịch HĐTV Tổng công ty ĐSVN Trần Ngọc Thành kêu gọi toàn ngành Đường sắt ra sức phấn đấu lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa

Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua sôi nổi thường xuyên, liên tục, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội rõ nét. Nhiều đơn vị, cá nhân điển hình xuất sắc đã xuất hiện, được Đảng, Nhà nước ghi nhận và khen thưởng.

Tại Đại hội, Chủ tịch HĐTV Trần Ngọc Thành Tổng công ty ĐSVN đề nghị toàn thể cán bộ, CBV ngành Đường sắt tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua, tập trung vào 3 nội dung chính: Thi đua hiến kế, thi đua hành động và phát huy truyền thống đoàn kết nhân ái. Chủ tịch Trần Ngọc Thành nêu rõ: Hoạt động thi đua gắn với từng vị trí công tác, từng mục tiêu, từng bộ phận và từng kết quả cụ thể.

Chủ tịch HĐTV Tổng công ty ĐSVN Trần Ngọc Thành kêu gọi toàn ngành Đường sắt ra sức phấn đấu lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa

Chủ tịch HĐTV Tổng công ty ĐSVN Trần Ngọc Thành kêu gọi toàn ngành Đường sắt ra sức phấn đấu lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa

Biểu dương những cá nhân, tập thể của Tổng công ty ĐSVN đã đạt nhiều thành tích trong các phong trào thi đua, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đánh giá, Tổng công ty đang có những bước tiến quan trọng, thể hiện sự đổi mới trong tư duy và quyết liệt trong hàng động. Những tấm gương lao động sản xuất giỏi, phát minh sáng kiến thực sự là hạt nhân quý để Tổng công ty ĐSVN thực hiện thành công nhiệm vụ rất nặng nề ở phía trước. Thứ trường yêu cầu Tổng công ty ĐSVN cần nhân rộng các điển hình ưu tú, đồng thời tổng kết, rút kinh nghiệm để hoạt động thi đua yêu nước của đơn vị đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn. Thứ trưởng cũng đề nghị Tổng công ty tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện đúng lộ trình tái cơ cấu và các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng khác.

Đại hội đã tôn vinh và trao thưởng cho 70 điển hình tiên tiến xuất sắc của Tổng công ty ĐSVN giai đoạn 2011 – 2015.

Tôn vinh và trao thưởng 70 cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc của Tổng công ty

Tôn vinh và trao thưởng 70 cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc của Tổng công ty

Việt Cường

Từ khóa: