0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Cục Hàng không Việt Nam đề nghị giữ nguyên giá trần vé máy bay

1