0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Công suất năng lượng gió ở Mỹ đã vượt quá 70 GW

07:58am - 10/01/2016

Công suất 70 triệu watt này đủ để cung cấp năng lượng cho hơn 19 triệu hộ gia đình.

 

Don-hang-cua-Siemens-tang-6-trong-nam-2015-01

Nông trại gió ở Mỹ 

 Hiệp hội năng lượng gió của Mỹ (AWEA) tuyên bố rằng thành tựu đáng nhớ này đã đạt được trong tháng 11 năm 2015. Đây là một cột mốc quan trọng của ngành năng lượng gió của Mỹ.

Đầu năm 2015, năng lượng gió đạt công suất 65.8 triệu watt.

Hiện nay, hơn 50.000 tuabin gió đang hoạt động trên cả nước tại hơn 980 nông trại gió.

Hiệp hội năng lượng gió cũng bổ sung thêm rằng chi phí sản xuất điện từ năng lượng gió đã giảm 66% trong sáu năm qua.

Ông Tom Kiernan, Giám đốc điều hành của Hiệp hội năng lượng gió của Mỹ cho biết: "Thành công trong lĩnh vực năng lượng gió của Mỹ đang ngày càng được ghi nhận. Hiện nay, Mỹ đã có đủ năng lượng gió để sản xuất ra điện đáp ứng nhu cầu điên năng cho các bang Oklahoma, Nebraska, Kansas, Colorado và Wyoming. Tập trung phát triển năng lượng gió là cách thức nhanh nhất và tốn ít chi phí nhất mà chúng tôi có thể thực hiện để cắt giảm lượng khí thải carbon gây ô nhiễm.  Năng lượng gió phát triển sẽ giúp các hộ gia đình và doanh nghiệp trên khắp nước Mỹ tiết kiệm nhiều chi phí". 

tietkiemnanglong.com