0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Công khai điều kiện đào tạo tiến sỹ trên trang web Bộ Giáo dục

14:23pm - 14/06/2016

Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 09/5/2016, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ GD&ĐT thực hiện chỉ đạo việc rà soát, chấn chỉnh đào tạo trình độ tiến sỹ.

IMG_4262
(Ảnh minh họa: PM/Vietnam+)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục đào tạo trình độ tiến sỹ báo cáo điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo trình độ tiến sĩ trong cả nước bằng cách nhập thông tin báo cáo online trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ: http://www.hemis.moet.edu.vn .

Thời hạn nhập dữ liệu trước ngày 30/6.

Các nội dung báo cáo gồm số giảng viên, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học, nhân viên phục vụ trong sổ lương của cơ sở đào tạo (cơ hữu); tổng số giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ cơ hữu; tổng số thư viện điện tử ở nước ngoài được kết nối với thư viện của cơ sở đào tạo; thông tin về đào tạo tiến sỹ; tổng số tiến sỹ tốt nghiệp từ 2013 đến 2015; cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài liệu phục vụ cho các ngành đào tạo…

Bộ yêu cầu các đơn vị phải thực hiện nghiêm túc việc báo cáo. Cơ sở đào tạo không gửi báo cáo, không kê khai online đúng hạn, nội dung báo cáo không thống nhất với dữ liệu công khai của cơ sở đào tạo hoặc giảng viên trùng với cơ sở đào tạo khác mà không có minh chứng là vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 39 Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Khoản 5 Điều 50 Luật Giáo dục đại học.

Vì vậy, cơ sở đó không đảm bảo điều kiện để được xem xét đánh giá và sẽ bị đình chỉ tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22/12/2010.

Trước đó, tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 09/5/2016, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện chỉ đạo việc rà soát, chấn chỉnh đào tạo trình độ tiến sỹ. Thực hiện chỉ đạo này, ngày cuối tháng 5, Bộ cũng yêu cầu các cơ sở báo cáo điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo thạc sỹ nhưng chưa yêu cầu nhập dữ liệu online trên một cổng thông tin chung.

Theo Vietnamplus.vn