Công đoàn Trường ĐH Công nghệ GTVT chăm lo đời sống người lao động

12:37pm - 21/04/2019

Tạp chí GTVT - Những năm vừa qua, Công đoàn Trường Đại học Công nghệ GTVT luôn chăm lo cho người lao động, phối hợp với chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

Những năm vừa qua, Công đoàn Trường Đại học Công nghệ GTVT (UTT) đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, vận động cán bộ, đoàn viên hăng hái thi đua, đồng tâm, hiệp lực, kiên trì thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, tích cực xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng đào tạo, tiếp tục xây dựng, củng cố truyền thống đoàn kết, góp phần ổn định và nâng cao đời sống của CB, giáo viên - CNV Nhà trường.

Công tác tham gia quản lý và thực hiện quyền kiểm tra giám sát hoạt động trong Nhà trường

Năm 2018, Công đoàn đã tham gia xây dựng chương trình công tác của Nhà trường nhiệm vụ năm học 2018 - 2109; rà soát sửa đổi, hoàn thiện hệ thống các văn bản phục vụ công tác quản lý và điều hành hoạt động công tác của Nhà trường. Kết quả, công tác quản lý chuyên môn, nghiệp vụ trong Nhà trường đi vào nề nếp; kỷ cương, lề lối làm việc, giảng dạy, học tập được duy trì; các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm vụ năm học được thực hiện đầy đủ và đạt hiệu quả cao.

001
Ban Tổ chức tặng hoa các đoàn vận động viên, đoàn viên công đoàn tham gia Hội thao UTT 2019

Công đoàn đã tham mưu với Đảng ủy về tổ chức, sắp xếp lại một số đơn vị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với sự phát triển của Trường; đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế và chuyển chức danh nghề nghiệp một số loại công việc trong Nhà trường theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước. Công đoàn Nhà trường đã tổ chức thành công Hội nghị Cán bộ - Viên chức, qua đó những kiến nghị của CBVC, người lao động tại Hội nghị được Công đoàn Trường chủ động báo cáo và đề nghị Đảng ủy, Ban Giám hiệu xem xét, giải quyết kịp thời.

Công đoàn Trường bao gồm 01 Công đoàn cơ sở và 18 Công đoàn bộ phận. Tổng số đoàn viên công đoàn tại thời điểm hiện tại là 651 đoàn viên trên tổng số 653 CBVC, người lao động trong toàn Trường, trong đó có 274 đoàn viên là nữ (42%).

Công đoàn Trường thường xuyên giám sát và tác động trực tiếp đến Lãnh đạo Nhà trường về việc thực hiện đúng chế độ chính sách của Nhà nước đối với CBVC, người lao động về thực hiện thời gian làm việc; bố trí việc làm; tinh giản biên chế; trả lương và các khoản trợ cấp; thực hiện nghĩa vụ nộp bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Từ đó, Nhà trường đã thực hiện kịp thời, đúng kỳ hạn và đúng quy định các chế độ chính sách của Nhà nước đối với CBVC, người lao động và người học được đảm bảo; việc trả lương, nâng bậc lương, chuyển đổi lương đối với CBVC, người lao động được thực hiện đầy đủ; 100% CBVC, người lao động được bố trí công việc phù hợp với vị trí việc làm.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục

Công đoàn Trường đã phối hợp với chuyên môn xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền giáo dục hàng năm nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn nghề nghiệp, hiểu biết pháp luật, chế độ chính sách cho người lao động; tuyên truyền, vận động CBVC, người lao động học tập và thực hiện các Nghị quyết của Đảng, của tổ chức Công đoàn và các chính sách mới liên quan tới quyền và lợi ích của người lao động; tổ chức vận động CBVC, người lao động tích cực tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

040
Các đoàn viên công đoàn nữ tranh tài môn bóng chuyền hơi

Trong năm qua, phối hợp với chuyên môn, Công đoàn Trường đã tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý theo các quy định hiện hành, phù hợp với định hướng phát triển của Trường; xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ theo tiêu chuẩn hạng chức danh để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hoặc tinh giản biên chế, đáp ứng yêu cầu công tác quản trị đại học, phù hợp với định hướng phát triển Nhà trường trong điều kiện tự chủ đại học và hội nhập quốc tế.

Các cấp Công đoàn đã chủ động phối hợp với tổ chức Đảng đồng cấp bồi dưỡng các đoàn viên ưu tú, có động cơ phấn đấu vào Đảng rõ ràng để giới thiệu với Đảng ủy xem xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2018 đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 31 cán bộ công đoàn, bồi dưỡng và giới thiệu với Đảng ủy Nhà trường xét kết nạp 30 đoàn viên ưu tú vào Đảng trong tổng số 108 đảng viên kết nạp.

Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Nă 2018, các Công đoàn cơ sở, Công đoàn bộ phận đã được kiện toàn trên nguyên tắc tinh gọn bộ máy tổ chức Công đoàn, phù hợp với tổ chức, chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trong Nhà trường. Các văn bản quản lý theo hệ thống Công đoàn được rà soát, điều chỉnh thường xuyên, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thay đổi trong quá trình tổ chức hoạt động Công đoàn.

028
Các đoàn viên công đoàn tranh tài môn bóng bàn

Các cấp Công đoàn thường xuyên chú trọng đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ Công đoàn; công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức Công đoàn; đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt của Ban Chấp hành, Công đoàn cơ sở, bộ phận theo hướng tinh gọn và hiệu quả.

Công tác đánh giá, xếp loại các tổ chức và đoàn viên công đoàn được được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, chặt chẽ và thực chất, cơ bản phản ánh đúng chất lượng của tổ chức và đoàn viên. Năm 2018, Đại hội công đoàn Trường đã đượ tổ chức đúng kế hoạch và thành công; kết nạp được 11 đoàn viên mới; 92% đoàn viên công đoàn được xếp loại đoàn viên công đoàn xuất sắc; 95% công đoàn bộ phận  xuất sắc; 01 công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.

Chăm lo đời sống người lao động   

Ban Chấp hành Công đoàn Trường thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của CBVC, người lao động và đề xuất với Lãnh đạo Nhà trường chỉ đạo thanh toán kịp thời các khoản thu nhập tăng thêm từ làm việc ngoài giờ, dạy vượt giờ, coi, hỏi thi; duy trì mức tăng hàng năm của phần tiền lương hỗ trợ cho CBVC, người lao động. Năm 2017, thu nhập bình quân của cán bộ, viên chức đạt 9,3 triệu đồng, tăng gần 9% so với năm 2016. Năm 2018, Nhà trường phấn đấu tăng ít nhất 5%.

Hỗ trợ phương tiện, kinh phí và tổ chức cho cán bộ, đoàn viên đi nghỉ mát, tham quan du lịch, học tập trong và ngoài nước vào các dịp nghỉ hè.

048
Các đoàn viên công đoàn giao lưu bóng đá

Trong năm vừa qua, Công đoàn Nhà trường đã tổ chức các hoạt động văn nghệ thể thao trong Tháng Công nhân và tháng 11 - tháng có nhiều sự kiện của Nhà trường, đồng thời tham gia tích cực các phong trào do Công đoàn Ngành, Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng và địa phương nơi Trường đóng tổ chức.

Đối với các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, Công đoàn Trường đã tổ chức thăm hỏi gia đình chính sách vào dịp Tết Nguyên đán, ngày Thương binh - liệt sỹ 27/7 và các hoạt động xã hội từ thiện khác như: Đóng góp ủng hộ Quỹ Xã hội - Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam số tiền 127,4 triệu đồng; đóng góp ủng hộ Quỹ Vì biển đảo Việt Nam số tiền 63,6 triệu đồng; trực tiếp quyên góp và tổ chức đoàn công tác thiện nguyện tới huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai để thăm hỏi và tặng quà đồng bào và học sinh, tổng giá trị quà tặng lên đến trên 52 triệu đồng; ủng hộ đồng bào miền núi có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi đoàn viên công đoàn bị bệnh hiểm nghèo, gặp khó khăn; hiến máu nhân đạo...

030
Các nữ đoàn viên công đoàn luôn được Công đoàn Trường quan tâm, chăm lo 

Công tác nữ công luôn được Công đoàn Nhà trường chăm lo. Công đoàn đã thực hiện tốt phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CBVC, người lao động; tổ chức các buổi tuyên truyền thực hiện Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với lao động nữ.

Công đoàn luôn tạo điều kiện để nữ CBVC, người lao động được tham gia học các lớp bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, vi tính, lý luận chính trị, quản lý nhà nước..., đồng thời giới thiệu, đưa vào quy hoạch đối với cán bộ nữ có đủ trình độ, năng lực tham gia vào bộ máy lãnh đạo, quản lý.

060
Các công đoàn viên UTT nhận giả thưởng tại Hội thao UTT 2019

Để động viên, khích lệ các đoàn viên công đoàn, Công đoàn Trường đã đề nghị Công đoàn cấp trên biểu dương khen thưởng kịp thời những tấm gương nữ CBVC, người lao động tiêu biểu xuất sắc; vào các ngày Quốc tế Thiếu nhi và Tết Trung thu... tổ chức tuyên dương, khen thưởng hàng năm các cháu thiếu nhi đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, các cháu có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên học giỏi.

064
Tập thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn Trường Đại học Công nghệ GTVT tại Hội thao UTT 2019

Ngoài ra, Công đoàn Trường còn tổ chức gặp mặt, tặng quà nữ CBVC, người lao động nói chuyện chuyên đề về giới, tổ chức các hội thi, hội diễn, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các chuyến thăm quan về nguồn nhân Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), Ngày Thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10)...

Việt Cường