0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Công đoàn Sở GTVT Tp.HCM sơ kết thi đua năm 2017

07:45am - 20/01/2018

Tạp chí GTVT - Công đoàn sở GTVT Tp.HCM đã tổ chức buổi sơ kết các phong trào thi đua và khen thưởng các tập thể, cá nhân có các sáng kiến giải pháp cải tiến...

IMG_1352
Phong trào thi đua đợt 3 được phát động từ ngày 1/10/2017 đến ngày 31/12/2017

Chiều ngày 19/01, Công đoàn Sở GTVT Tp.HCM đã tổ chức buổi sơ kết các phong trào thi đua đợt 3, trong năm 2017.Kế hoạch đơn 3 của đơn vị này với trọng tâm “90 ngày hoàn thành trước thời gian, vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao”.

 Thi đua đợt 3 được phát động từ ngày 1/10/2017 đến ngày 31/12/2017, có ý nghĩa và tầm quan trọng nhằm góp phần phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị của Sở.Các công đoàn Sở phối hợp với chính quyền xây dựng các tiêu chí, nội dung thi đua, ký kết các giao ước. Và đặc biệt đề ra các giải pháp thực hiện, và chú trọng các mục tiêu chung, trọng tâm và hoàn thiện một cách tốt nhất.Kế hoạch thi đua đợt 3 của Sở chú trọng vào nội dunng tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên. Thực hiện tốt phong trào “lao động giỏi - lao động sáng tạo”, thực hiện năm an toàn giao thông, phong trào “xanh-sạch-đẹp”, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ....

IMG_1346
Ông Bùi Xuân Cường, giám đốc Sở GTVT Tp.HCM trao tặng giấy khen cho đại diện các đơn vị có sáng kiến hay trong đợt thi đua

Các phong trào thi đua đã chuyển tải nội dung mang đậm nét về hoạt động ngành nghề, trở thành phong trào thường xuyên, liên tục, đã góp phần vào quá trình hoàn thành tốt nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị. Các phong trào này cũng được cụ thể hóa bằng các kế hoạch tổ chức, ký kết, đôn đốc, hỗ trợ kịp thời

Trong đợt 3 này, Công đoàn Sở đã tặng giấy khen cho tập thể 3 đơn vị gồm: Công đoàn Ban Quản lý đầu tư dự án nạo vét luồng Soài Rạp, CĐ Ban QLĐT Dự án vệ sinh Môi trường TP, CĐ Trung tâm Đăng kiểm 50-01S. Và khen thưởng 26 đơn vị công đoàn có các đề tài sáng kiến, giải pháp cải tiến….

Mỹ Lệ