0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Công đoàn GTVT Việt Nam: Mọi hoạt động đều hướng về người lao động

15:03pm - 30/05/2018

Tạp chí GTVT - Trong thời gian qua, dù còn nhiều khó khăn, Công đoàn GTVT Việt Nam luôn nỗ lực đổi mới nội dung và hình thức hoạt động vì người lao động.

065835-27
Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Đỗ Nga Việt tặng quà, động viên người lao động thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I

Vượt lên sóng gió

Trao đổi với Tạp chí GTVT, Chủ tịch Công đoàn Việt Nam Đỗ Nga Việt cho biết, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn GTVT Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biễn phức tạp, ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới và suy giảm kinh tế toàn cầu kéo dài, phục hồi chậm và nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan khác đã tác động ảnh hưởng tới kinh tế trong nước và sự phát triển của Ngành GTVT. Nguồn ngân sách nhà nước cho đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông hạn hẹp so với nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông, cùng lúc phải đẩy mạnh sắp xếp đổi mới cổ phần hóa, thoái hết vốn nhà nước các doanh nghiệp, tăng cường cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý ngành…, những khó khăn đó dẫn đến một số đơn vị thiếu việc làm, nhiều lao động phải sắp xếp lại, giải quyết lao động dôi dư đã tác động trực tiếp tới phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn trong 5 năm qua, tác động lớn đến tâm tư, tình cảm của người lao động và cũng ảnh hưởng đến phong trào CNVCLĐ và hoạt động các cấp Công đoàn.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ GTVT, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn GTVT Việt Nam đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành, chủ động tích cực tham gia các chương trình công tác của Bộ, nghiêm túc triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nghị quyết của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, đặt trọng tâm công tác vào việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp với thực tiễn, với phương châm “Hướng về cơ sở, vì người lao động”; quyết liệt xây dựng và củng cố khối đoàn kết nhất trí; tích cực tham gia sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước; thường xuyên tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, động viên, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sau cổ phần hóa…

Hằng năm, Công đoàn GTVT Việt Nam đã phối hợp với Bộ GTVT tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, động viên CNVCLĐ phát huy truyền thống “Dũng cảm - Thông minh - Sáng tạo”, “Đi trước mở đường” của ngành, với ý chí quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách, tập thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ ngành GTVT đã tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, tập trung thực hiện có hiệu quả 4 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Công đoàn Việt Nam và các Chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết XI và XII của BCH Trung ương Đảng, tổ chức công đoàn các cấp đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trong việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, phối hợp với chuyên môn phát động các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, CNVCLĐ….

“Ngành GTVT đã từng bước vượt qua những khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của ngành hàng năm và 5 năm vừa qua, tạo nên những đổi mới, đột phá và đạt được những thành tích to lớn, quan trọng trong công tác cải cách hành chính, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý vận tải, đảm bảo trật tự ATGT…, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành và đất nước, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận; việc làm, thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động không ngừng được cải thiện”, ông Đỗ Nga Việt chia sẻ.

IMG_4760
Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức lễ bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn”

Đổi mới vì lợi ích người lao động

Theo Công đoàn GTVT Việt Nam, trong nhiệm kỳ tới, các cấp Công đoàn thuộc Công đoàn GTVT Việt Nam sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Bởi lẽ, tình hình thế giới sẽ có nhiều diễn biến phức tạp khó lường, quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh. Cuộc cách mạng 4.0 sẽ tác động mạnh mẽ đến quá trình sản xuất kinh doanh và đời sống, việc làm của người lao động, cùng với việc cạnh tranh về kinh tế, thương mại, thị trường, công nghệ, cạnh tranh về nguồn nhân lực chất lượng cao giữa các nước cũng sẽ diễn ra, quan hệ lao động ngày càng phong phú và phức tạp, yêu cầu, đòi hỏi tổ chức công đoàn phải nắm vững tình hình, xuất phát từ vị trí, vai trò và chức năng của công đoàn để đề ra những mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ cụ thể, thích hợp.

Chính vì vậy, các cấp công đoàn cần nhận thức một cách đầy đủ, đúng đắn và thực hiện tốt các chức năng của công đoàn, trong đó chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động là trung tâm, xuyên suốt mọi hoạt động của công đoàn. Đồng thời, công đoàn các cơ sở cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của ngành và đất nước; hướng về cơ sở, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn, tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành GTVT hiện đại.

Hạ Liên