0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế

14:20pm - 02/02/2019

Ngày 14/12/2018, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã ký ban hành Thông tư số 58/2018/TT-BGTVT công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế.

 

151104-tautropical

Thông tư có hiệu lực từ 01/02/2019, bãi bỏ Quyết định số 40/2007/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế.

Toàn văn Thông tư xem tại đây.

Theo mt.gov.vn