0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai

16:23pm - 15/05/2019

Tạp chí GTVT - Vừa qua, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã ký ban hành Thông tư số 14/2019/TT-BGTVT công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng nai, tỉnh Bình Dương và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai.

 

DSC_7124

Thông tư có hiệu lực từ 15/6/2019, bãi bỏ Thông tư số 47/2014/TT-BGTVT ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng nai, tỉnh Bình Dương và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai.

Toàn văn Thông tư xem tại đây.

PV