0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Định, Phú Yên

11:27am - 02/02/2019

Ngày 20/11/2018, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã ký ban hành Thông tư số 55/2018/TT-BGTVT công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Định, tỉnh Phú Yên và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn.

 

101935-vungnuoc_phuyen

Thông tư có hiệu lực từ 15/01/2019, bãi bỏ Quyết định số 33/2007/QĐ-BGTVT ngày 17/7/2007 công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Định, tỉnh Phú Yên và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn.

Toàn văn Thông tư xem tại đây.

Theo mt.gov.vn