0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Cổ phần hóa các đơn vị của Bộ GTVT đã trở thành phong trào thi đua

19:01pm - 28/03/2014

Tại cuộc họp kiểm điểm công tác tái cơ cấu và cổ phần hóa doanh nghiệp Quý I/2014 và nhiệm vụ Quý II/2014 vào sáng ngày 28/03/2014, Bộ trưởng Đinh La Thăng đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị đã khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện có hiệu quả công tác tái cơ cấu và cổ phần hóa doanh nghiệp. Bộ trưởng cho rằng, cái được lớn nhất là các đơn vị thi đua nhau thực hiện cổ phần hóa với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm.

Bộ trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh, mỗi đơn vị cần nhận thức rõ: Đổi mới, tái cơ cấu và cổ phần hóa doanh nghiệp là hoạt động trọng tâm, xuyên suốt và có ý nghĩa sống còn. Vì vậy, các khâu, các bước tiến hành phải được xây dựng cụ thể, khoa học và khả thi. Mặt khác, các vấn đề sau cổ phần hóa như: lao động dôi dư, chiến lược phát triển SXKD cần phải được chú ý và giải quyết hợp lý. Để đảm bảo và hướng tới mục tiêu: Công khai – minh bạch – hiệu quả – phát triển, các đơn vị cần quyết tâm hơn nữa, tạo sự đồng thuận và sẵn sàng với mô hình cổ phần hóa phía trước.

Công tác cổ phần hóa các đơn vị thuộc Bộ GTVT đang được triển khai nghiêm túc, quyết liệt và hiệu quả

Công tác cổ phần hóa các đơn vị thuộc Bộ GTVT đang được triển khai nghiêm túc, quyết liệt và hiệu quả

Trong 3 tháng đầu năm 2014, thực hiện Nghị quyết của Ban Cán sự đảng Bộ, được sự chỉ đạo sâu sát của đồng chí Bộ trưởng và các đồng chí Thứ trưởng, công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp thuộc Bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Lãnh đạo các Tổng công ty đã dành nhiều thời gian, tập trung vào công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp, quyết tâm thực hiện theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp cho biết: Tính đến ngày 10/3/2014, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa 10/10 Công ty mẹ – Tổng công ty thuộc Bộ GTVT, gồm có: Công ty mẹ – Cienco 1; Công ty mẹ – Cienco 4; Công ty mẹ – Cienco 5; Công ty mẹ – Cienco 6; Công ty mẹ – Cienco 8; Công ty mẹ – Tổng công ty XD Thăng Long; Công ty mẹ – Tổng công ty XD đường thủy; Công ty mẹ – Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT; Công ty mẹ – Tổng công ty vận tải thủy; Công ty mẹ – Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam.

Đối với Tổng công ty Hàng không Việt Nam, đơn vị đã hoàn thành hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp để xây dựng phương án cổ phần hóa. Bộ GTVT đã thẩm định và gửi Kiểm toán Nhà nước để thẩm định theo quy định.

Về cổ đông chiến lược, hiện có 7 Tổng công ty có từ 2 – 3 nhà đầu tư đăng ký làm cổ đông chiến lược với tỷ lệ cổ phần tham gia từ 20 – 31% vốn điều lệ. Còn lại: Cienco 6, Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam chưa có nhà đầu tư đăng ký tham gia cổ đông chiến lược. Riêng Tổng công ty Vận tải thủy đang đàm phán với nhà đầu tư để bán số cổ phần còn lại.

Để chuẩn bị cho công tác cổ phần hóa doanh nghiệp năm 2014, Bộ GTVT đã phê duyệt danh sách thực hiện cổ phần hóa năm 2014. Đối với các Tổng công ty, Bộ trưởng đã quyết đinh thành lập Ban Chỉ đạo công tác cổ phần hóa và Ban Chỉ đạo cổ phần hóa 03 Tổng công ty: Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; Công ty mẹ – Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy; Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Đối với các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty, Trường Đại học và Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Bộ trưởng đã ký quyết định phê duyệt danh sách và thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa 20 doanh nghiệp, đơn vị, bao gồm: 03 doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc; 03 doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam; 02 doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Đầu tư và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long; 02 doanh nghiệp thuộc các Trường và 10 Đoạn quản lý đường thủy nội địa thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Trong Quý II/2014, Bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các Tổng công ty, doanh nghiệp thực hiện quyết liệt công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa với những nội dung: Hoàn thành thủ tục cổ phần hóa 10 Tổng công ty theo quy định; quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp của Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng không Việt Nam; tiến hành các bước trong quy trình cổ phần hóa các doanh nghiệp theo quy định; tiếp tục tập trung chỉ đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Công ty công nghiệp tàu thủy, Tổng công ty ĐSVN thực hiện tái cơ cấu theo đề án đã được phê duyệt.

Việt Cường

Từ khóa: