0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Cienco 4 với không khí mới, cách làm mới, chủ động mới

15:51pm - 05/07/2013

 Sáng 5/7/2013, tại Hà Nội, Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2013 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ Quý III/2013. Hội nghị có sự tham dự của Thứ trưởng Lê Đình Thọ; đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch HĐTV Cienco 4; đồng chí Lê Ngọc Hoa, Tổng giám đốc Cienco 4 cùng các CBCNV Tổng công ty.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thứ trưởng Lê Đình Thọ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ GTVT, sự quyết tâm của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV, 6 tháng đầu năm 2013, Cienco4 đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch đề ra, đời sống người lao động được đảm bảo.

6 tháng đầu năm 2013, giá trị sản lượng đạt 5.352/9.000 tỷ đồng, đạt 59% kế hoạch năm và bằng 149% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, Tổng công ty đạt 2.504/4.203 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch năm, bằng 143% so với cùng kỳ năm 2012. Các công ty trực thuộc đạt 724/1.395 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch năm và bằng 109% so với cùng kỳ. Công ty con và công ty liên kết đạt 2.122/3.401 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch năm, bằng 179% so với cùng kỳ.

Tổng giám đốc Lê Ngọc Hoa thể hiện quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các kế hoạch đề ra

Tổng giám đốc Lê Ngọc Hoa thể hiện quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các kế hoạch đề ra

Doanh thu đạt 4.832/8.200 tỷ đồng, đạt 59% kế hoạch năm và bằng 136% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân của Tổng công ty 6 tháng đầu năm đạt 7,188 triệu đồng/người/tháng.

Tổng công ty luôn coi “Phát triển bền vững” là mục tiêu hành động, được đặt trên nền tảng “chất lượng công trình là vấn đề sống còn của thương hiệu Cienco4”. Trong 6 tháng đầu năm cũng như trong suốt quá trình sản xuất, thi công, Cienco 4 luôn đặt công tác quản lý chất lượng công trình lên hàng đầu. Bên cạnh đó, công tác sắp xếp, đổi mới và cổ phần hóa các doanh nghiệp đang được triển khai thực hiện. Đồng chí Lê Ngọc Hoa cho biết: Đến nay, 100% công ty con và công ty trực thuộc đã được cổ phần hóa, công ty mẹ sẽ hoàn thành cổ phần hóa trong năm 2013.

Quý III/2013, Tổng công ty tiếp tục thực hiện kế hoạch đề ra, phấn đấu tăng năng suất và sản lượng, đảm bảo chất lượng các công trình và nâng cao hơn nữa đời sống CBCNV. Bên cạnh đó, công tác cổ phần hóa công ty mẹ được chú trọng, tiến hành sắp xếp tái cơ cấu đơn vị cổ phần thành viên, dự án đầu tư ngoài ngành. Bên cạnh đó, quy hoạch tốt nguồn nhân sự để đảm nhận các vị trí quan trọng, đáp ứng yêu cầu phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Vui mừng trước những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của Tổng công ty, Thứ trưởng Lê Đình Thọ nhấn mạnh: Bộ GTVT đặt niềm tin vào những đơn vị như Cienco 4. Sự tăng trưởng của Tổng công ty cho thấy sự nỗ lực lớn trước những khó khăn hiện hữu của xã hội.

Thứ trưởng cho rằng: Kết quả 6 tháng đầu năm 2013 đã tạo ra không khí mới, cách làm mới và sự chủ động mới. Đây là điều kiện quan trọng để Tổng công ty hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu đề ra. Thứ trưởng đề nghị Tổng công ty luôn tạo được sự đồng thuận cao, quán triệt tinh thần của Bộ trong quản lý, điều hành và sản xuất. Đối với khâu quản lý chất lượng, Tổng công ty cần chú trọng hơn nữa, đặc biệt là nguồn vật liệu đầu vào. Về các kiến nghị của Tổng công ty, Bộ sẽ xem xét cùng phối hợp giải quyết.

Cẩm Phú

Từ khóa: