0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Các rào cản trong hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

06:26am - 02/01/2020

Tạp chí GTVT - Số liệu thống kê mới nhất về tăng trưởng phương tiện cơ giới cá nhân ở TP. Hồ Chí Minh năm 2017 cho thấy, trên 95%...