0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Ban hành quy định về phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải

07:24am - 20/03/2019

Ngày 11/03/2019, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã ký ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BGTVT Quy định về phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải.

 

Anh-tau-vinalines-01_1

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực Hàng hải tại Việt Nam

Thông tư có hiệu lực từ 01/5/2019, bãi bỏ Thông tư số 29/2010/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong lĩnh vực hàng hải.

Toàn văn Thông tư xem tại đây.

Theo mt.gov.vn