0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Ban hành Quy chuẩn về ôtô khách để người khuyết tật tiếp cận, sử dụng

10:53am - 04/10/2019

Bộ GTVT vừa ký Thông tư số 26/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận, sử dụng và 05 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng, linh kiện ô tô, mô tô, xe gắn máy.