0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Ban hành Quy chuẩn về hệ thống xử lý nước thải trên tàu

07:39am - 02/02/2019

Ngày 28/10/2018, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã ký ban hành Thông tư số 53/2018/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống xử lý nước thải trên tàu.

 

xu-ly

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xử lý nước thải thuộc phạm vi điều chỉnh nêu tại 1.1.1.1 là Cục Đăng kiểm Việt Nam, các cơ sở chế tạo, lắp đặt và sử dụng hệ thống nước thải trên tàu.

Thông tư có hiệu lực từ 01/07/2019.

Toàn văn Thông tư xem tại đây.

Theo mt.gov.vn