0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Ban hành Quy chuẩn về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu

17:49pm - 19/03/2019

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công vừa ký Thông tư số 09/2019/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu.

 

images1544037_tau_bien_nga_chim_gay_anh_huong_nghi

Quy chuẩn quy định về việc kiểm tra, kết cấu và trang bị ngăn ngừa ô nhiễm lắp ráp trên các tàu biển Việt Nam, các giàn cố định, di động trên biển, các kho chứa nổi sử dụng cho mục đích thăm dò và khai thác dầu khí trên biển.

Quy chuẩn áp dụng đối với các tổ chức và cá nhân có hoạt động liên quan đến các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu thuộc phạm vi điều chỉnh nêu trên là Cục Đăng kiểm Việt Nam, các chủ tàu, các cơ sở thiết kế, đóng mới, hoán cải và sửa chữa tàu, các cơ sở chế tạo động cơ, trang thiết bị ngăn ngừa ô nhiễm lắp đạt trên tàu.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2019. Chi tiết Thông tư xem tại đây.

Theo mt.gov.vn