0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

'Bác sĩ' robot kiểm tra sức khỏe cho trẻ mầm non mỗi sáng

10:01am - 07/11/2019

Hơn 5.000 trường mầm non ở Trung Quốc sử dụng 'bác sĩ' robot Walklake để kiểm tra sức khỏe cho học sinh mỗi buổi sáng.