0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

3 thanh niên bị xe tải tông văng chục mét, 2 người chết

1