0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

10 thành phố giàu nhất thế giới

06:48am - 25/09/2018

Theo nghiên cứu mới đây của Wealth-X, châu Á hiện là nơi sản sinh ra những cá nhân siêu giàu – những người có giá trị tài sản trên 30 triệu USD – nhanh hơn bất kỳ khu vực nào trên thế giới.

rong năm 2017, Hong Kong có trên 10.000 người thuộc lớp siêu giàu, tăng 31% so với năm trước. Trong khi đó, New York ghi nhận mức tăng 7% và sở hữu 8.865 cá nhân siêu giàu. Thành phố Tokyo xếp thứ 3 với 6.785 cá nhân.

Dưới đây là 10 thành phố giàu nhất trên thế giới, theo Wealth-X.

thanhpho110. Osaka - Số người siêu giàu năm 2017: 2.730

thanhpho29. Washington DC - Số người siêu giàu năm 2017: 2.735

thanhpho38. San Francisco - Số người siêu giàu năm 2017: 2.820

thanhpho47. Chicago - Số người siêu giàu năm 2017: 3.255

thanhpho56. London - Số người siêu giàu năm 2017: 3.830

thanhpho65. Paris - Số người siêu giàu năm 2017: 3.950

thanhpho74. Los Angeles - Số người siêu giàu năm 2017: 5.250

thanhpho83. Tokyo - Số người siêu giàu năm 2017: 6.785

thanhpho92. New York - Số người siêu giàu năm 2017: 8.865

thanhpho101. Hong Kong - Số người siêu giàu năm 2017: 10.010

theo báo đấu thầu