0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

10 ngành học có mức lương cao nhất Trung Quốc

09:59am - 05/04/2019

Cựu sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật phần mềm năm 2017 kiếm được trung bình 9.000 nhân dân tệ (hơn 31 triệu đồng) mỗi tháng.

nganhhoc1.1. Kỹ thuật phần mềm: Lương trung bình hàng tháng của cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2017 là 9.000 NDT; năm 2015 là 11.520 NDT và năm 2013 là 13.710 NDT.

nganhhoc2.2. Vật lý vật liệu: Lương trung bình hàng tháng của cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2017 là 8.860 NDT; năm 2015 là 10.810 NDT và năm 2013 là 12.860 NDT.

nganhhoc3.3. Công nghiệp ôtô: Lương trung bình hàng tháng của cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2017 là 8.780 NDT; năm 2015 là 11.070 NDT và năm 2013 là 13.500 NDT.

nganhhoc4.4. Hóa học ứng dụng: Lương trung bình hàng tháng của cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2017 là 8.650 NDT; năm 2015 là 10.460 NDT và năm 2013 là 13.180 NDT.

nganhhoc5.5. Sinh học: Lương trung bình hàng tháng của cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2017 là 8.620 NDT; năm 2015 là 10.340 NDT và năm 2013 là 12.520 NDT.

nganhhoc6.6. Kỹ thuật điện tử và công nghệ thông tin: Lương trung bình hàng tháng của cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2017 là 8.470 NDT; năm 2015 là 10.250 NDT và năm 2013 là 12.510 NDT.

nganhhoc7.7. Kiến trúc: Lương trung bình hàng tháng của cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2017 là 8.350 NDT; năm 2015 là 10.530 NDT và năm 2013 là 13.480 NDT.

nganhhoc8.8. Công nghệ vật liệu polymer: Lương trung bình hàng tháng của cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2017 là 8.100 NDT; năm 2015 là 9.730 NDT và năm 2013 là 12.350 NDT.

nganhhoc9.9. Kỹ thuật dầu khí: Lương trung bình hàng tháng của cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2017 là 8.030 NDT; năm 2015 là 9.470 NDT và năm 2013 là 11.460 NDT.

nganhhoc10.10. Ngôn ngữ: Lương trung bình hàng tháng của cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2017 là 7.510 NDT; năm 2015 là 9.170 NDT và năm 2013 là 10.910 NDT.

Theo VnExpress